Kamera Przystań Flisacka

Kamera znajduje się na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach.

Kamera Schronisko Trzy Korony

Kamera znajduje się na budynku Schroniska Trzy Korony, położonego w Sromowcach Niżnych.

widok na Trzy Korony

Statyczny widok na Trzy Korony.